Strona główna


        Zarządzanie przedsiębiorstwem zarówno dużym, jak i średnim i małym, to proces wymagający gromadzenia i przetwarzania informacji z każdego obszaru jego działalności. Zebranie, uporządkowanie oraz zorganizowanie szybkiego dostępu do wszystkich danych oraz zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie determinuje jej rozwój. Są to jednakże procesy niezmiernie czasochłonne, wiążące się z zaangażowaniem dużej liczby pracowników.

        W związku powyższym zdecydowana większość przedsiębiorców decyduje się na zakup oprogramowania komputerowego, które zwiększy efektywność organizacji. Wielokrotnie jednak zdarza się, że ogólnodostępne na rynku systemy informatyczne nie spełniają oczekiwań osób zainteresowanych ich zakupem. Okazuje się bowiem, że nie uwzględniają one specyfiki danej branży, że nie są one lekarstwem na wszystkie problemy związane z funkcjonowaniem firmy.

        Naprzeciw tym „gotowym” programom wychodzą aplikacje dostosowane do oczekiwań konkretnej firmy - programy dedykowane. Ich cechą charakterystyczną jest elastyczność i tym samym szybkość dostosowania się do potrzeb klienta. Poprawiają komfort pracy, ograniczają wydatki, a poprzez wbudowanie funkcji niedostępnych dla innych przedsiębiorstw - posiadających gotowe oprogramowanie - zapewniają przewagę konkurencyjną.